Udvikling af avancerede web & software løsninger

Vi tilbyder udvikling og programmering af
avancerede web & software løsninger,
til optimering af vores kunders forretningsprocesser.

 

Forretning

Analyse

Sammen med kunden analyserer og identificerer vi forretningsprocesser der kan optimereres ved indførelse af et IT system.

Udvikling

Vi står for udviklingen i tæt samarbejde med kunden. Vi kører agil systemudvikling, hvor kunden løbende er involveret i fremdriften. Vi kan også indgå i kundens eget team og udviklingsprojekt.

Leverance

Vi levere det aftalte, til aftalte tid, til den aftalte pris. Vi arbejder løbende med at forbedre vores samarbejde med kunderne, så vi hele tiden leverer fantastiske IT løsninger.

Udvikling

Webløsninger

Vi udvikler webløsninger.
Både intranet og ekstranet.
Fælles for løsningerne er, at de har en vis kompleksitet.

Windows

Vi udvikler løsninger til windows platformen. Windows service og GUI applikationer.

API

Vi udvikler integrationsløsninger og API'er. Udvikling af REST eller REST-like services.

Konsulentydelser

Fastpris aftale

Nogle projekter egner sig godt til en fastpris. Det giver fordel for kunden, at den endelig pris og slutdato ligger fast.

Typen af projekter for fastpris, vil oftes være der, hvor man kender de fleste detaljer af projektet, og opgaven er veldefineret og afgrænset.

Ofte bliver projeter på fast timepris løst offsite.

Timebasis

Projekter der har høj risiko, og endnu ikke er veldefineret og afgrænset, kan vi gå ind i på timebasis.

Desuden kan vi gå ind og være del af større projekter, hvor eksempelvis kunden selv kører projektledelsen, men hvor vi leverer ekstra ressourcer til projektet på timebasis.

Projeter på timebasis kan løses både offsite og onsite.

Serviceaftale

Der er projekter, der efter levering, kan suppleres med serviceaftale. Det vil sige vi jævnligt - efter aftale - kontakter kunden for at høre status og om der er tilpasninger der skal laves.

Serviceaftale for vores kunder, er individuelle og bliver tilrettelagt, så de dækker kundens behov.

Fordelen med en serviceaftale, er at kunden jævnligt får fulgt op og vedligeholdt det leverede, eks. en hjemmeside. Det sker til en fast kendt pris, og vi har fast afsat tid og ressourcer til serviceaftalen.

Teknologier

Server / Backend

Microsoft .NET

Vi udvikler vores løsninger primært ved brug af Microsoft .NET.

Microsoft Azure

Vi benytter også Microsoft Azure i vores løsninger.

Web og CMS

AngularJS

Vi udviklinger webløsninger baseret på AngularJS. Vi har erfaringer med Store SPA løsinger samt løsninger implementeret med flere mindre SPA.

Bootstrap title=

Vi har stor erfaring med at bygge løsninger på Bootstrap, hvor vi laver tilpasset styles for unikt design og identitet. Vi integrerer Bootstrap med LESS filerne, på en måde så de er løs-koblet og kan opgraderes.

Umbraco

Vi bygger løsninger baseret på Umbraco CMS. Vi kan udvide backoffice på Umbraco, og udvikle advancerede funktioner tilpasset den enkelte kunde.

Html5

Vi har erfaring med implementering af webløsninger baseret på nyeste webteknologier, der selvfølgelig inkludere HTML5, CSS3 og javascript for bedre brugeroplevelse.